สพป.ชลบุรี เขต 3:Coaching รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.3 โรงเรียนบ้านบ่อวิน

วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 นางจุรีรัตน์ พินิจมนตรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 มอบหมายให้นายภาส ไชยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานคณะกรรมการพี่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching team) ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา แก่นายธวัชชัย ธารวิทยากุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อวิน เพื่อเตรียมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ภายใต้การบริหารงานของโดยมีนางกนกรักษ์ สุวรรณ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

พร้อมกันนี้ได้ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม การจัดการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยสนามสอบโรงเรียนบ้านบ่อวิน มีนักเรียนเข้าสอบ 92 คน โดยจัดสอบ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี https://www.facebook.com/share/p/JDuk63JugmccDcdR/?mibextid=2JQ9oc

ภาพ/ข่าว นางสาวอุบลทิพย์ ขุนประดิษฐ