สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.15 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3,ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเขตสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ แผ่เมตตา สร้างความตระหนักถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การเป็นข้าราชการที่ดีมีกฎ ระเบียบวินัย และได้พบปะแจ้งข้อราชการและภารกิจงานสำคัญของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ในโอกาสนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีส่งตัวเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัด ที่ได้มาช่วยปฏิบัติหน้าที่งานราชการที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 กลับไปปฏิบัติหน้าที่งานราชการ ณ สถานศึกษาเดิม