ศูนย์สอบ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โดย สิบเอกสมเกียรติ  บุญสูงเนิน  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานในการเปิดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่การบริหารการจัดสอบ  ในรูปแบบ ออนไลน์ Video Conference (ด้วยโปรแกรม Zoom meeting)  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย 1.ประธานสนามสอบ 2.กรรมการกลาง 3.กรรมการคุมสอบและตรวจคำตอบ 4.กรรมการบันทึกทะแนน จำวน 149 สนามสอบ