สพป.ภูเก็ต โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต รับการประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2566 ในการพิจารณาสภาพความจริง (ภาคใต้)

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายอุมัธ สวาหลัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติ การประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2566 ในการพิจารณาสภาพความจริง (ภาคใต้) ของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เป็นโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาด้านเอกสาร โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ได้รับความร่วมมือ สนับสนุนการดำเนินการจากภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก สพฐ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต