สพป.เลย เขต 3 ประเมินสถานศึกษาที่ขอรับการประเมิน(เชิงประจักษ์)โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น.
นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานเเปิดการประเมินสถานศึกษาที่ขอรับการประเมิน(เชิงประจักษ์)โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ บุญพรม นางญาณิศา อยู่งาน รอง ว่าที่ ร.ต.เทพบดินทร์ คะสา รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาร่วมพิธีเปิดฯ และสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 33 โรงเรียน ณ ห้องประชุมตาโขน สพป.เลย เขต 3