โรงเรียนสาครพิทยาคาร ร่วมกิจกรรม “สพฐ.รวมใจภักดิ์ เรารักกรมสมเด็จพระเทพ ฯ“

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนสาครพิทยาคาร ร่วมกิจกรรม “สพฐ.รวมใจภักดิ์ เรารักกรมสมเด็จพระเทพ ฯ“ร่วมแต่งกายด้วยชุดสีม่วง เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงพลังความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ กล่าวคำปฏิญาณ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 240 คน ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนสาครพิทยาคาร