สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนในอำเภอเนินสง่า

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา.09.00 น.นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้สิบเอกสมเกียรติ บุญสูงเนิน รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งการดำเนินการจัดสอบของโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล , โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านหนองผักชี และโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)  อำเภอเนินสง่า โดยดำเนินการตามแนวทางในคู่มือการจัดสอบ RT เน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและการเขียนตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีการจัดการทดสอบ เพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ให้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม