สพป.สระแก้ว เขต 2 รับชมรายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings และประชุมผู้บริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๒ มอบหมายให้ นายทนงศักดิ์  คงเจริญสุข  รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๒ ผูู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ รับชมรายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings เพื่อรับทราบการดำเนินงานนโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมนี้  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้มีการประชุมผู้บริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแจ้งข้อราชการเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะดำเนินการ ณ ห้องประชุมConference  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ //ภาพ: ข่าว…ประชาสัมพันธ์ สพป.สก.2