นายธีรภัทร วงษ์สว่าง รอง ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ พร้อมด้วยคณะดำเนินงานศูนย์ความปลอดภัย สพม.กาฬสินธ์ุ มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผอ.สพม.กาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นายธีรภัทร วงษ์สว่าง รอง ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ พร้อมด้วยคณะดำเนินงานศูนย์ ความปลอดภัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ(ศป.สพม.กส.) ลงพื้นที่มอบเงินให้กับครอบครัวนักเรียนที่ประสบอุับัติเหตุเสียชีวิตราย นายเปรมเกียรติ เพริดฤทธิ์ นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนกุฉินารายณ์ จำนวน 2,000 บาท พร้อมนี้ได้มอบพวงหรีด และร่วมให้กำลังใจแก่ครอบครัวนักเรียนที่เสียชีวิต