สพม.สงขลา สตูล การแข่งขันทักษะทางวิชาการ สงขลาวิทย์นิทรรศ ปีการศึกษา 2566  “อารยทักษิณา วัฒนสิงขรานคร”

   นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สงขลาวิทย์นิทรรศ ปีการศึกษา 2566  “อารยทักษิณา วัฒนสิงขรานคร” วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 

          นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล กล่าวว่า การจัดงานนิทรรศการ สงขลาวิทย์นิทรรศ “อารยทักษิณา วัฒนสิงขรานคร”แสดงให้เห็นความรู้ความเข้าใจ ในธรรมชาติของมนุษย์ มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดวิทยาการแขนงต่างๆ เช่น ความคิดสร้างสรรค์ แรงจูงใจ ความมานะพยายาม และมองเห็นความสุขในการทำงาน เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ สู่ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน และเยี่ยมชมนิทรรศการ ทางการศึกษา วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม  กิจกรรมจัดขึ้น ณ โดมมโนรมย์ โรงเรียนสงขลาวิทยาคม จ.สงขลา