กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.15 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 นำบุคลากรเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

Latest posts by ช่อเอื้อง ชาสุนทร (see all)