สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมจัดทำแผนขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น และนโยบายเร่งด่วน

เมื่อเวลา 09.00 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวธรรศญา หล่าอุดม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น และนโยบายเร่งด่วน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยมี นางธัญญาธนันท์ นิธิศเกษมโภคิน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้//////ลักขณา เชื้อนิล / ภาพ – ปาริชาติ อาจสำแดง / ข่าว

Parichat Ardsamdang
Latest posts by Parichat Ardsamdang (see all)