สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ สังเคราะห์  ข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูฯ เพื่อการบริหารงานบุคคล

วันที่ 19 กุมภาพันธ์  2567 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ สังเคราะห์  ข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการบริหารงานบุคคล   โดยมีนายธีระศักดิ์  พลนาคู  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมพระเทพภาวนาวิกรม วิ   ซึ่งที่ประชุมมีการพิจารณา เกี่ยวกับ 1. การพิจารณาจัดสรรอัตราพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  สพป.ชัยภูมิ เขต1 มีตำแหน่งพนักงานราชการ  ซึ่งเป็นตำแหน่งว่างที่สามารถจัดจ้างได้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 3 อัตราและ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มีตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการว่างเนื่องจาก ลาออกจากราชการ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สามารถจัดจ้างได้ จำนวน 2 อัตรา  โดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอ 5 อำเภอ และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมฯ