มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต

นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำโดย นางสาวรัศมี ตระกูลรัมย์ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มอบเงิน “สวัสดิการช่วยเหลือนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นักเรียนโรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำโดย นางสาวรัศมี ตระกูลรัมย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากร ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ มอบเงิน “สวัสดิการช่วยเหลือนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวนักเรียน เด็กชายกวิน ฤทธิวรรณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านโนนสวรรค์ ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ (ธิดาพร แก้วหาญ : ภาพ)