สพป.ระนอง จัดประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ครั้งที่ 2/2567

19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ดำเนินการจัดประชุม คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษาของประถมศึกษาระนอง (อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง) ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง โดยมีนายศิริชัย คชสิงห์ ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายก้องภูมิ เจริญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ปฏิบัติหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ รวมถึงคณะอนุกรรมการในแต่ละผู้แทน ร่วมประชุมพิจารณาข้อราชการตามระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งเป็นการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง