สพม.กาฬสินธ์ุ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2567

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูประจำปี พ.ศ. 2567 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ ที่ยื่นคำร้องขอย้ายผ่านระบบจับคู่ครูคืนถิ่น (Teacher Matching System : TMS) ณ ห้องประชุมเสียงพิณ ชั้น 2สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ