นักเรียนโรงเรียนหอพระ จังหวัดเชียงใหม่ คว้ารางวัล 2 เหรียญทองแดง

 

นายปฏิพัทธ์ ส้มเช้า นักเรียนชั้นมัธยมชั้นปีที่ 6/2 โรงเรียนหอพระ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัล 2 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬายกน้ำหนัก  กีฬาเยาวชนแห่งชาติบุรีรัมย์เกมส์ ครั้งที่ 35 (อายุไม่เกิน 20 ปี) ประเภทรุ่น 81 กิโลกรัม(ชาย) ระหว่างวันที่ 10-20 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ฝึกซ้อมโดย สิบเอกหญิงสง่า วังคีรี