สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อเทคโนโลยีภาษาไทย

ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1(ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) มอบหมายให้ นายเสน่ห์ รัชฎา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างสื่อเทคโนโลยีภาษาไทยเพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้สำหรับครูผู้สอนชั้น ป.1 โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จำนวน 110 คน เพื่อสร้างความเข้าใจในการนำสื่อเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและวางแผนการสอนภาษาไทยให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของผู้เรียนในยุคปัจจุบัน โดย สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ร่วมกับ สยามอินโนเวชั่นมิเดีย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567  ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่