สพป.พัทลุง เขต 2 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันและติดตามการเตรียมความพร้อมการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test)  ในเครือข่ายตะโหมด

วันที่  19  กุมภาพันธ์  2567 นางสาวปวิชญา  สินน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 พร้อมด้วย นายศุภเชษฐ์  กาญจนมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 นางยินดี  บุญทอง, นางสาวสุจิรา  มุสิกะเจริญ ศึกษานิเทศก์ และนางสาววาสนา  สุวรรณโณ นักจัดการงานทั่วไป ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันและติดตามการเตรียมความพร้อมการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test)  ในเครือข่ายตะโหมด ได้แก่ โรงเรียนบ้านด่านโลด โรงเรียนบ้านควนอินนอโม และโรงเรียนวัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์)