สพป.เลย เขต 3 ดำเนินการ กิจกรรมเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

🚩 วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น.
นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.เลย เขต 3 มอบหมายให้ นางญาณิศา อยู่งาน รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรในสำนักงานร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ นางญาณิศา อยู่งาน รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3 นำกล่าวปฎิญญาเขตสุจริตได้พบปะบุคลากร แจ้งข้อราชการและงานที่จะต้องดำเนินต่อไป ณ ลานหน้าเสาธง สพป.เลย เขต 3