สพป.นราธิวาส เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสถานศึกษาปลอดภัย ผู้เรียนมีความสุข

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายคำปุน เสนศรี รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการสถานศึกษาปลอดภัย ผู้เรียนมีความสุข ในกิจกรรม“การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสถานศึกษาปลอดภัย ผู้เรียนมีความสุข” โดยมีนายไกรษร แก้วฝ่าย นายอภิชาต อรรคอำนวย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผอ.กลุ่มส่งเสริม วิทยากร และคณะครู เข้าร่วมพิธีเปิด ทั้งนี้เพื่อการสร้างระบบการส่วนร่วมของเครือข่าย ระบบการดูแลช่วยเหลือ และการประเมินความเสี่ยงอย่างรอบด้าน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษาณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3