สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team)ฯ ตำแหน่ง รอง ผอ./ผอ.สถานศึกษา

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567   นายธีระศักดิ์  พลนาคู  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี  เพื่อชี้แจงและวางแผนการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมพระเทพภาวนาวิกรม วิ สพป.ชัยภูมิ  เขต 1