ผอ.สพม.เชียงใหม่ เยี่ยมให้กำลังใจ แก่คณะครู นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ พร้อมฝ่ายบริหาร โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เยี่ยมให้กำลังใจ แก่คณะครู นักเรียน แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส ระดับชั้น ม.4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในการจัดกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมการรับประทานอาหารแบบยุโรป เรียนรู้วิธีการและมารยาทการทานอาหารแบบยุโรป ณ โรงแรม InterContinental Chiang Mai The Mae Ping, an IHG Hotel