เว็บไซต์ “Thailandleadership.org”คลังความรู้ออนไลน์ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา พัฒนาทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมล้ำสมัย สร้างแรงบันดาลใจ เคิมเต็มศักยภาพความเป็นผู้นำ

มูลนิธิเอเชีย ประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์การไม่แสวงหากำไร โดยการสนับสนุนของกระทรวงการต่างประเทศและการค้าออสเตรเลีย (DFAT)ได้พัฒนาเว็บไซต์ “Thailandleadership.org” ขึ้น เพื่อเป็นคลังความรู้ออนไลน์ให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ มีนวัตกรรมล้ำสมัย สร้างแรงบันดาลใจ และเติมเต็มศักยภาพความเป็นผู้นำ ภายในเว็บไซต์ “Thailandleadership.org”ประกอบด้วยสาระสำคัญ ๓ ส่วน คือ การลงมือปฏิบัติ การพัฒนาวิชาการ และการสร้างสรรค์งานวิจัยโดยในการจัดทำเว็บไซต์ มูลนิธิเอเชียได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการด้านการศึกษาชั้นนำระดับสากลและระดับประเทศมีการนำเสนอเนื้อหาทั้งในรูปแบบข่าวสาร งานวิจัย บทความ สารคดี พอดแคสต์ วอดแคสต์ ที่เข้าถึงและใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมและศึกษาเนื้อหาได้ที่เว็บไซต์ตามลิงค์นี้ https://www.thailandleadership.org/