สพม.เชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2567

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2567 โดยมี ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ศึกษานิเทศก์ ผู้จัดการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ HCEC ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เข้าร่วมประชุม เพื่อส่งเสริมครูและนักเรียนให้มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เกาหลี) เพิ่มขึ้น

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สพม.เชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่