สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3ดำเนินการ ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ครั้งที่ 2/2567

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3ดำเนินการ ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ครั้งที่ 2/2567 โดยมี นายสุทธิดล พุทธรักษ์ประธานอนุกรรมการฯพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯและนายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.เลย เขต 3 อนุกรรมการและเลขานุการและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณาข้อราชการในการบริหารงานบุคคลของสพป.เลย เขต 3 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพณ ห้องประชุมภูสวนทราย สพป.เลย เขต 3