สพป.ระนอง ร่วมพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 43 ฉบับพระราชทาน

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น.

ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มอบหมายให้นางสุทธิรา หงษ์เจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ระนอง ร่วมพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 43 ฉบับพระราชทาน ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง โดยมีนายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กราบพระพุทธรูปและทำความเคารพธงชาติ จากนั้น เข้ายืนประจำจุดเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถวายความเคารพ เปิดกรวยกระทงดอกไม้บนธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และดำเนินการพิธีรับมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 43 ฉบับพระราชทาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำหรับโรงเรียนที่ได้รับพระราชทานฯ จำนวน 33 โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้รับมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 43 ฉบับพระราชทาน จำนวนทั้งสิ้น 25 โรงเรียน (โรงเรียนขยายโอกาส)