สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีส่งมอบรถมินิบัส ตามโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคง (จีจีพี) โดยรัฐบาลญี่ปุ่น

วันที่ 20 กุมภาพันธ์  2567 ดร.ศักดิ์สิทธ์  แร่ทอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีส่งมอบรถมินิบัส ตามโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคง (จีจีพี) โดยรัฐบาลญี่ปุ่น มุ่งเน้นความช่วยเหลือพื้นฐาน ในการนี้มี นายวิสาห์  พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร  กล่าวต้อนรับ Mr.Takuro  Tasaka อัคราชทูตแผนกเศรษฐกิจ เอกอัคราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและคณะ  ณ  โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล  อ.ปะทิว  จ.ชุมพร

รายงานโดย สุนันทรัตน์ เอี่ยมทองกุล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ