สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ จัดประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ พร้อมเน้นย้ำนโยบายเรียนดี มีความสุข “จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน” ความเข้าใจในการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ ความครบถ้วนของอาหารกลางวัน Quick Win ของ สพฐ. และโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ณ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) นายฐานุพงศ์ พุฒวิชัยดิษฐ์ ผอ.โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ให้การต้อนรับ