สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ จัดพิธีถวายความจงรักภักดีกรมสมเด็จพระเทพฯ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานในพิธีถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ นางพร้อมบุญ รักษ์สุระ และ นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม ณ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ