สพป.อุทัยธานี เขต 1 จัดอบรมพัฒนาบุคลากรการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายเสรี ขามประไพ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.สมาพร ลี้ภัยรัตน์ รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๑ เป็นประธานเปิดอบรมการพัฒนาบุคลากรการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ให้แก่บุคลากรของเขตพื้นที่การศึกษาฯ ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการและการให้บริการ คือ ระบบการประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ (VDO Conference) การสร้างแบบสำรวจและแบบสอบถามออนไลน์(Google Form) และการใช้งานโปรแกรม Canva แพลตฟอร์มออกแบบกราฟิก ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ๑ สพป.อุทัยธานี เขต ๑

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ได้จัดการอบรมการพัฒนาบุคลากรการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ให้แก่บุคลากรของสถานศึกษาในสังกัด ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการและการให้บริการ คือ การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ของสถานศึกษาด้วย Google Site  ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ๒ สพป.อุทัยธานี เขต ๑