สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ มอบหมายให้ นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นางปาจรีย์ สังข์วงษา ศึกษานิเทศก์ สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า โดยมี นายบุญเลิศ เนตร์ขำ นายอำเภอหนองแค พร้อมด้วย นายภูวนาถ โชคเพิ่มพูน ผู้จัดการอาวุโส ซีพี-เมจิ ร่วมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์ไฟป่า สร้างความตระหนัก ความเข้าใจให้แก่ชุมชน การนี้ นางวาสนา สุขธนู ผู้อำนวยการโรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์) นำคณะครูและนักเรียนร่วมเดินรณรงค์บริเวณชุมชนโดยรอบ