ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เปิดป้ายอาคารโดมอเนกประสงค์   โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา  09.09 น.  นายธีระศักดิ์   พลนาคู  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์และพิธีเปิดป้ายโดมอเนกประสงค์   โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์   ซึ่งโรงเรียนได้จัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษาในโอกาสโรงเรียนมีอายุครบ 100 ปี (1 กุมภาพันธ์ 2566) เพื่อสมทบทุนก่อสร้าง  สำหรับใช้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนและชุมชน เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566 และได้ก่อสร้างโดมดังกล่าแล้วเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอคอนสวรรค์ ครูและนักเรียน ร่วมพิธีฯ  ณ ลานโดมอเนกประสงค์  โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์