สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 ที่โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 ซึ่งนำโดย นายสิทธิชัย สารมาศ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมคณะ  ในการนี้ นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อ รับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 ที่โรงเรียนร่วมราษฎร์ วิทยานุกูล ส่งนักเรียนเข้ารับการประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ รายนางสาวสุภาพร รักมิตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชน เข้าร่วมเป็นเกียรติประกอบด้วย นายอำเภอเนินสง่า ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเนินสง่า ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชน เข้าร่วมกิจกรรรม ณ หอประชุมโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ