ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 21  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 นายธีระศักดิ์  พลนาคู ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดพื้นที่อำเภอคอนสวรรค์ ได้แก่ โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอยฯ และโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ อ.คอนสวรรค์  เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน พร้อมทั้งเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน มอบนโยบาย เน้นย้ำความปลอดภัยในสถานศึกษา การอ่านออก เขียนได้ การคิดเลขเป็นและโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ความเรียบร้อยของห้องเรียน อาคารสถานที่ของโรงเรียน พร้อมได้ให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนในสังกัด