จังหวัดกระบี่ จัดพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ เล่ม 43 ฉบับพระราชทาน ให้โรงเรียน 61  โรงเรียน

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น.  ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ พร้อมด้วยคณะ ร่วมพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 43 ฉบับพระราชทาน   โดยนายสมชาย  หาญภักดีปฏิมา  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่   เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยฯ จำนวน 61 เล่ม ๆ ละ 1 โรงเรียน  ให้กับผู้บริหารหรือผู้แทน ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จำนวน 44  เล่ม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ จำนวน 16 เล่ม และโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลห้วยน้ำขาว จำนวน 1 เล่ม

          ทั้งนี้ หนังสือสารานุกรมไทย  จัดพิมพ์ครั้งแรกในปี พ.ศ.2516 จนถึงปัจจุบัน รวม 43 เล่ม   โดยจัดทำขึ้นเป็นรูปเล่ม และแบบเป็นชุด เน้นความรู้ที่เกิดขึ้นและใช้อยู่ในประเทศไทย   ให้คนไทยทุกเพศทุกวัยมีโอกาสได้อ่าน และให้ประชาชนได้สืบสาน ต่อยอด ตามแนวพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้จัดทำสารานุกรมในรูปแบบ E-Book ด้วย ทำให้เรื่องราวในสารานุกรมเผยแพร่กระจายไปสู่ประชาชนทุกวัยได้โดยง่าย  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ  เล่ม 43 เพื่อเชิญไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้มอบต่อให้กับโรงเรียนในจังหวัดกระบี่ทั้ง 61 โรงเรียนต่อไป