ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1และคณะ ร่วมรับฟังนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  รอบที่ 1/2567

วันที่ 21 กุมภาพันธ์  2567  เวลา 13.00 น. นายธีระศักดิ์  พลนาคู  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยส.ต.ท.จรัญ  ชูชื่น รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นายพงษ์ศักดิ์  บุญเกื้อ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง   เข้าร่วมรับฟังนโยบายการตรวจราชการจากนายชัยรงค์ ป้องบ้านเรือ   ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 รักษาราชการแทนผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ   ในการลงพื้นที่การตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  รอบที่ 1/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  จุดเน้น : การจัดให้มีโรงเรียนคุณภาพ 1 โรงเรียน 1 อำเภอ  ณ โรงเรียนบ้านท่าหินโงม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ