สพป.ระยอง เขต ๒ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายธีระยุทธ อุ่นวิเศษ ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ มอบหมาย นางนิตยา บุญมี ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมี นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี ณ ลานกิจกรรมกองบินกองทัพเรือ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง