ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อฝึกนักเรียนในการฝึกปฏิบัติ กิจกรรมร่วมกันตามกระบวนการทางลูกเสือ เนตรนารี  ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์

วันที่  21  กุมภาพันธ์  2567  ดร.ศักดิ์สิทธ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1   เป็นประธาน   เปิดค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2566  เพื่อฝึกนักเรียนในการฝึกปฏิบัติ   กิจกรรมร่วมกันตามกระบวนการทางลูกเสือ เนตรนารี  ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์  2567 ณ  ค่ายลูกเสือเครือข่ายปะทิว 1  โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์  อ.ปะทิว  จ.ชุมพร  และ ค่ายลูกเสือชั่วคราว  โรงเรียนบ้านตาหงษ์  ต.หงษ์เจริญ  อ.ท่าแซะ   จ.ชุมพร

รายงานโดย งานประชาสัมพันธ์ ก.อำนวยการ สพป.ชุมพร เขต 1