สพป.พัทลุง เขต 2 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ครั้งที่ 2/2567สพป.พัทลุง เขต 2

วันที่ 21 กุมภาพันธ์  2567  เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ได้จัดการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ครั้งที่ 2/2567  โดยมี นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย อนุกรรมการผู้แทน กศจ. นายอำเภอ ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น และนางสาวปวิชญา สินน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมการประชุม  ณ ห้องประชุมธารน้ำเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2