สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบแข่งขันตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)

ดร.อนุกูล  ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 15 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มอบหมายให้ นายวัลลภ  ภูจอมจิตร รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1  เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2567 ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ลงวันที่ 26 มกราคม 2567 จำนวน 13 สายงาน โดยมีนางสาวพรรณี  จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยบุคลากรภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล ที่เป็นคณะกรรมการตามคำสั่ง สพฐ.ที่ 350/2567 สั่ง ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom Meeting  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1

Cr. ภาพ : นางสาวพรรณี จันทร์แก้ว