สพป.ราชบุรี เขต 1 ร่วมรับชมรายการพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 8/2567

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยมี นางจันจิรา ศรีจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 พร้อม ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับชมรายการพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 8/2567 และเวลา 09.00 น. ต่อด้วยการประชุม รองผอ./ผอ.กลุ่ม ครั้งที่ 8/2567 เพื่อแจ้งการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม ณ ห้องประชุมพุดพิชญา ชัั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1