ติดตามโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา และการจัดบริการอาหารกลางวันให้นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch ณ โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ และโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๖ และติดตามการจัดบริการอาหารกลางวันให้นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch ในการควบคุมคุณภาพและปริมาณอาหาร ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน ณ โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ และโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ (อภิรักษ์ จันทวี : ภาพ)