โครงการ ” โลกสวย ตาใส ข้าราชการไทยไร้ต้อกระจก ” ปี พ.ศ.2567 ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

รายละเอียดและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการดังไฟล์แนบนี้