สพม.ลำปาง ลำพูน รวมพลัง SOFT POWER เสริมสร้างทักษะทางวิชาการ และคุณธรรมจริยธรรม ณ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นางนภาพร พงษ์ขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “รวมพลังSOFT POWER เสริมสร้างทักษะทางวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม บูรณาการ อัตลักษณ์วิถีเพื่อทักษะชีวิตและการมีงานทำ” โดยในงานมีกิจกรรมถอดบทเรียน “โครงงานคุณธรรมและห้องเรียนชุมชน” “เข้าวัดวันพระ” และนิทรรศการมากมาย ณ หอประชุมธรรมวัฒน์ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง