สพม.สงขลา สตูล พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 71

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล พร้อมด้วย นางนฤนันท์ เพชรสุวรรณ นายการุณ ชูช่วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 53 โรงเรียนเข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 71 โดยมี นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบเกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมครั้งนี้ และให้กำลังใจนักเรียน คณะครูและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดที่เข้าร่วมการแข่งขัน

โดยการจัดกิจกรรมเป็นประโยชน์ต่อครูและนักเรียน ให้ได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ อีกทั้งเห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ตลอดจนเป็นเวทีให้เด็กได้แสดงออกความสามารถของตนเอง โดยกิจกรรมจัดขึ้นที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 จังหวัดสงขลา