สพป.นราธิวาส เขต 3 เรียนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ 3 อัตรา

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พบปะให้โอวาท และมอบข้อคิดในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ให้กับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ 3 อัตรา โดยมีนางชฎารัตน์ หนูแก้ว ผอ. กลุ่มบริหารงานบุคคล และนางสาวรูซีลา ดาโอะ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ ร่วมชี้แจงขั้นตอนการรายงานตัวเพื่อเลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้งฯ โดยมี 3 โรงเรียนได้แก่ รร.บ้านสาเมาะ รร.บ้านกาลิซา และ รร.พิทักษ์วิทยากุมุง ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3