งาน P.S.V OPEN HOUSE เปีดรั้วเทา-แดง

วันพฤหัสที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.45 น.

นายนรินธรณ์  เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

เป็นประธานเปิดงาน P.S.V OPEN HOUSE เปีดรั้วเทา-แดง

นายนภศุล  ตุลยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

ชมการแสดงพิธีเปิด ชุดการแสดง อารยธานี ศรีสุราษฎร์

ภายในงานมีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ที่แข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๗๑

ประธานเยี่ยมชมนิทรรศการผลการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระต่างๆ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และผล

งานนักเรียน

มีคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และชุมชน ร่วมให้การต้อนรับ

ณ ห้องประชุม หอประชุมตาปี – อิปัน 1  โรงเรียนพระแสงวิทยา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี