สพป.ราชบุรี เขต 1 ต้อนรับ ดร.ไตรรัตน์ เอี่ยมพันธ์และคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทานฯ

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดร.รัชพงศ์ คงนวมาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ร่วมต้อนรับ ดร.ไตรรัตน์ เอี่ยมพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ประธานการประเมิน และคณะกรรมการ พร้อมให้ข้อมูลในการประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา (ขนาดเล็ก) ระดับกลุ่มจังหวัด ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนสินแร่สยาม อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี