สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ติดตามการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567

ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) มอบหมายให้ นางหทัยรัตน์ ชาญศรี รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วย นางสิริพร ไชยรินทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและคณะ ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 และติดตามภารกิจของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาพร้อมให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน เมื่อวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอดอยสะเก็ด สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1

Cr. ภาพ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1